Wykonywanie iniekcji ciśnieniowej fundamentu

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynków to jeden z najważniejszych elementów konstrukcji. Zabezpiecza ona budynek przed występowaniem wilgoci i podciąganiem kapilarnym wody. Niestety wiele budynków nie posiada takiej izolacji, gdyż podczas ich budowy nikt o taką nie zabiegał. W poprzednich latach była to norma i obecnie wiele domów jest bez tej ochrony. Osoby kupujące takie budynki na rynku wtórnym często jako pierwsze chcą zadbać o zmianę tego stanu rzeczy.

Profesjonalne iniekcje ciśnieniowe

profesjonalna iniekcja ciśnieniowaOczywiście rozbieranie całego fundamentu i wykonanie poziomej izolacji nie wchodzi w grę, gdyż nie ma już do niego łatwego dostępu po wybudowaniu całego budynku, a jakakolwiek próba podobnej ingerencji naruszałaby jego strukturę w sposób niebezpieczny. Dużo lepszą metodą dostępną na rynku jest profesjonalna iniekcja ciśnieniowa polegająca na uszczelnieniu istniejącego fundamentu specjalnymi środkami chemicznymi. Jak wiadomo woda podciąga się kapilarnie poprzez strukturę budynku przemieszczając się porami w strukturze materiału. Iniekcja ciśnieniowa ma na celu wypełnienie tych porów substancją uszczelniającą. Aby było to skuteczne trzeba jakoś taką substancję w tych porach umieścić. Wykonuje się to poprzez nawiercanie fundamentów i wprowadzenie w te otwory dozowniki ciśnieniowych przez które będzie pod wysokim ciśnieniem wstrzykiwany środek uszczelniający. Wysokie ciśnienie jest bardzo istotne, gdyż w przeciwnym wypadku niemożliwe byłoby wypełnienie wszystkich otworów za pomocą cieczy. Substancja dostając się do otworów przeciska się przez pory podobnie jak robi to woda, jednak po pewnym czasie ulega stabilizacji i tworzy nieprzepuszczalną barierę dla wody. Takie rozwiązanie jest naprawdę dość skuteczne i daje radę podobnie jak tradycyjna izolacja pozioma tworzona na etapie budowy. Oczywiście cały proces nie jest już zbyt łatwym zadaniem i wymaga często użycia ciężkiego sprzętu do odsłonięcia fundamentów. Wymaga także czasu, co generuje duże koszty jego wykonania. Oczywiście jest on niezbędny dla utrzymania konstrukcji budynku i często jest to jedyne rozwiązanie, którego koszty trzeba rozsądnie przyjąć do wiadomości.

Firmy zajmujące się profesjonalnie wykonywaniem takich izolacji gwarantują długotrwały efekt swojej usługi. Wiedzą, że jest to bardzo skuteczna metoda i nie boją się udzielić na jej wykonanie gwarancji. Jeśli w okresie jej występowania jakakolwiek woda przecieknie przez wykonaną izolację, to firmy naprawiają to niedociągnięcie na swój koszt. Jednak rzadko kiedy takie niedociągnięcia przy tej metodzie się zdarzają. Trzeba tylko ściśle trzymać się technologii jej wykonania.