Różnorodne modele suwnic

W wielu przedsiębiorstwach istnieje konieczność unoszenia i transportu ciężkich ładunków o dużych gabarytach. Dotyczy to przede wszystkim firm branży przeładunkowej, logistycznej oraz niektórych firm produkcyjnych. Od wielu już lat stosowane są do tych celów niezawodne urządzenia zwane suwnicami. Są one gwarantem zapewnienia ciągłości procesów technologicznych gdyż szybki i sprawny transport komponentów produkcyjnych na stanowiska pracy eliminuje przestoje. Suwnice są gwarantem oszczędności czasu procesów załadunku i rozładunku. Ich zastosowanie pozwala przedsiębiorstwom utrzymać się na bardzo konkurencyjnym rynku. Producenci oferują różnorodne typy i modele tych urządzeń.

Zastosowanie i budowa suwnic

suwnicaWspółcześnie suwnica jest podstawowym urządzeniem do unoszenia i transportu ciężkich ładunków o dużych gabarytach. Producenci oferują suwnice pozwalające na bardzo dokładne manipulowanie ładunkiem, co pozwala na dostarczanie go w odpowiednie miejsca bez dodatkowej straty czasu. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa mogą korzystać z dwóch rodzajów suwnic. Ze względu na budowę i sposób działania wyróżniamy suwnice pomostowe oraz bramowe. W niektórych przedsiębiorstwach można się również spotkać z suwnicami półbramowymi. Suwnice pomostowe znajdują najczęściej zastosowanie wewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych. Są to urządzenia samojezdne, które poruszają się po torach. Wyróżniamy dwa rodzaje suwnic pomostowych dokonując podziału wg. liczby dźwigarów. Urządzenia jednodźwigarowe posiadają jeden most stalowy w kształcie walca lub skrzyni. Most jest umiejscowiony na ruchomych czołownicach. Rozpiętość suwnicy pomostowej może sięgać nawet 30 metrów. Większy udźwig to domena suwnic dwudźwigarowych o dwóch mostach. Unoszenie towarów zapewnia poruszający wzdłuż mostów cięgnik z napędem elektrycznym. Jest on zaopatrzony w zawiesia wykonane z lin lub łańcuchów. Zupełnie inną konstrukcję ma suwnica bramowa. To most podparty na dwóch pionowych kolumnach. Ruch suwnicy odbywa się również po torach. Suwnice bramowe najczęściej są używane na zewnętrznych obszarach przeładunkowych przedsiębiorstw.

Sterowanie mniejszymi suwnicami odbywa się obecnie najczęściej z poziomu „0” za pomocą fal radiowych lub przewodowo z wykorzystaniem tzw. skrzynki. W przypadku największych suwnic na moście umieszcza się kabinę operatora sterującego procesami przemieszczania ładunków. W przypadku suwnic pomostowych na jednym torowisku może pracować kilka suwnic aby zapewnić jeszcze szybszy transport materiałów. Aby zapobiec wzajemnemu zderzaniu  się suwnic są one zaopatrzone w systemy antykolizyjne. Suwnice kojarzą się nam z dużymi natorowymi urządzeniami ale producenci oferują również warsztatowe, małe modele suwnic bramowych.