Praca operatora żurawia

Osoby zajmujące się obsługą ciężkich maszyn budowlanych, muszą podołać wielu niedogodnościom związanym z wykonywanym zawodem. Zwłaszcza operatorzy żurawi muszą wykazać się szeregiem cech, które pozwolą im na efektywne wykonywanie zadań. Przechodzą więc w tym celu gruntowne szkolenia oraz kursy aktualizujące wiedzę. Muszą też wykazać się doskonałym zdrowiem i kondycją. Praca bowiem zakłada nie tylko wielogodzinne przebywanie na wysokościach, ale też konieczność skupienia się i wykonywania wszystkich działań z niezwykłą precyzją.

Proces szkolenia operatorów żurawi

szkolenia dla operatorów żurawiaNajważniejsze w pracy osoby obsługującej ciężką maszynerię, jest odpowiednie przygotowanie do wykonywanego zawodu. Szkolenia dla operatorów żurawia dostarczają ogromu wiedzy o budowie i funkcjonowaniu konkretnych modeli. Pozwala to na szybkie rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości konstrukcyjnych i w jego działaniu już podczas właściwej pracy. Zawód ten wymaga doskonałej kondycji fizycznej i zdrowotnej. Wiąże się bowiem z codzienną wspinaczką do kabiny operatorskiej i wielogodzinnym pozostawaniu w niej. Nie tylko potrzebna jest do tego siła fizyczna, gdyż psychika również obciążana jest w takich warunkach. Dlatego też do szkoleń niedopuszczane są osoby przewlekle chore na nowotwory, cukrzycę, przypadłości związane z układem kostnym, krążenia, oddechowym i pokarmowym. Mogłoby to bowiem grozić poważnymi konsekwencjami w razie nagłego pogorszenia samopoczucia osoby znajdującej się w kabinie. Zadania wykonywane przez operatorów, należą do grupy czynności wymagających wyjątkowej precyzji i opanowania. Dokładne wymierzenie odległości w połączeniu z obsługą skomplikowanych urządzeń sterujących oraz płynna obsługa ramienia są kluczowe dla prawidłowego wykonywania zleceń. Osoba taka musi być też odporna na stres. Duże wysokości nie dla wszystkich są komfortowe, kabina operatora jest dodatkowo narażona na podmuchy wiatru, a wydawane przez konstrukcję dźwięki, dla laika mogą być powodem do strachu. Z pracą tą, wiąże się także duża odpowiedzialność, gdyż na przykład obsługa maszyny podczas wichury, doprowadzić może do jej przewrócenia, które może być tragiczne w skutkach.

Praca operatora żurawia jest niezwykle wymagająca. Musi on bowiem nie tylko przejść skomplikowane szkolenia i kursy aktualizujące wiedzę, ale też spełniać wymagania zdrowotne. Utrzymać też powinien doskonałą kondycję, która jest niezbędna do dotarcia do kabiny. Obsługa dźwigu związana jest z dużym stresem i odpowiedzialnością. Wymaga także niezwykłej precyzji, opanowania i umiejętności organizacji swojej pracy.