Jak rozliczyć Miloga?

Rynek transportowy w naszym kraju jest potęgą na miarę europejską. Pod względem liczby pojazdów oraz sprzedawanych nowych ciągników siodłowych oraz ciężarówek plasujemy się w pierwsze trójce w Europie. Nasze pojazdy wożą tysiące ton towarów na długości i szerokości całego kontynentu. W związku z tym polskie przedsiębiorstwa muszą być bardzo dobrze zapoznane z różnymi dyrektywami i ustawami obowiązującymi w państwach europejskich.

Rozliczanie miloga – podstawy

milog rozliczanieJednym z najgorętszych tematów wśród transportowców w ostatnim okresie są przepisy płacy minimalnej, wprowadzone w kilku krajach Europy. Jednym z nich są Niemcy, dla których celem jest ochrona miejscowych firm przewozowych przed tańszymi, najczęściej pochodzącymi z południowo-wschodniej części kontynentu. Niemiecka ustawa, w skrócie Milog, polega na obowiązku wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stawkom w państwie, w którym wykonuje swoją pracę. Niemcy co roku tą kwotę podnoszą o kilkanaście eurocentów. Wszystko to sprawiło, że polskie przedsiębiorstwa muszą się dostosować do tych przepisów i ich przestrzegać. Jest to na pewno dodatkowy obowiązek, ale nie powinien stanowić problemu dla firm. Powinni jednak pamiętać o kilku zasadach tej ustawy. Przed wyruszeniem kierowcy do Niemiec i planowanym tam rozładunku bądź załadunku należy zgłosić takiego pracownika na specjalnie stworzonej do tego celu platformie internetowej. Trzeba podać tam podstawowe dane konsorcjum oraz szofera. Nie wolno o tym zapominać, ponieważ w przypadku kontroli niemieckiej służby celnej grożą za to wielotysięczne kary. Ustawa ta wprowadziła też nakaz ewidencjonowania czasu pracy wykonywanego na terenie Niemiec. Dokumenty dotyczące tego zagadnienia należy przechowywać 2 lata, a w razie kontroli okazać odpowiednim służbom. Przede wszystkim jednak jej przyjecie wymusiło zrównanie dotychczasowych płac do tych wymaganych na terenie Niemiec. W skład tej kwoty wchodzą wynagrodzenie za płacę oraz diety i noclegi za odbycie delegacji służbowej. Ustanowienie ustawy milog rozliczanie jej i wykonanie wszystkich zaleceń na pewno wymaga włożenia sporo wysiłku, ale są one do opanowania przez wszystkich.

Przepisy płacy minimalnej obowiązują już od kilku lat i polskie przedsiębiorstwa na pewno opanowały sztukę jej rozumienia i właściwego rozliczania. Nasze ciężarówki dalej są często spotykane na drogach Europy, a z ich oferty korzysta wielka rzesza firm z całego kontynentu. Pokazuje to elastyczność polskich przedsiębiorców i umiejętność dostosowania się do reguł panujących na rynku.